Okul Sütü Programı Mevzuat

 
Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkındaki 2012/3741 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar gereğince de 2012/75 sayılı Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.